03.03.2008 STASZEK WORWA - PAMIĘTAMY 03/2008 (72)
17 marca 2008 r. minie pięć lat od ¶mierci Stanisława Worwy, jednego z pierwszych taterników powojennego pokolenia krakowskich Pokutników (w grupie tej byli jeszcze Krystyna Hellerówna, Juli Szumski i Andrzej Hrebenda), zarazem jednego z najwszechstronniejszych i najaktywniejszych wspinaczy tamtego czasu. Był zdobywc± wielu trudnych ¶cian tatrzańskich, autorem nowych dróg letnich i zimowych, członkiem pierwszych powojennych wypraw w Alpy, na Spitsbergen i w Hindukusz, instruktorem taternictwa i uczestnikiem górskich akcji ratunkowych. Na osobne przypomnienie zasługuje jako utalentowany autor literackich wspomnień ze swej bogatej działalno¶ci górskiej, publikowanych w różnych czasopismach a po¶miertnie zebranych w ksi±żce "Bliżej nieba". Należał do grona seniorów Klubu Wysokogórskiego i był członkiem honorowym Polskiego Zwi±zku Alpinizmu.
Staszek Worwa z Maryn± Lechowsk± w dni pamiętnej lawiny w r. 1954.
Fot. Anna Klemensiewicz(-Skoczylasowa)
Wdowa po Staszku, Zofia Barutowicz-Worwa, zaprasza wszystkich jego kolegów i przyjaciół na mszę ¶w. w jego intencji, która odbędzie się w ¶rodę 5 marca 2008 roku, o godz. 18.30 w Ko¶ciele oo Zmartwychwstańców w Krakowie. Tego samego dnia będziemy wspominać Staszka, jedn± z najbarwniejszych postaci naszego ¶rodowiska, na comiesięcznym spotkaniu krakowskich taterników-seniorów w lokalu Klubu Wysokogórskiego Kraków przy ul. Pędzichów 11a/13.
Barbara Morawska-Nowak