Z przodu bracia Wojnarowiczowie -- Adam i Rudolf. W srodkowym rzedzie: Malgorzata Surdel-Nykowa, Andrzej Piekarczyk, Franciszek Spytek, Jola Wojnarowiczowa, Marek Starega, Dagobert Drost, W. Zlotos. Gorny rzad: dwie osoby nie rozpoznane, Krzysztof Zdzitowiecki, Marek Brodzki, Janusz Kurczab, Czeslaw Lapinski, Ewa Pietschanka, Czeslaw Momatiuk, Krzysztof Berbeka, Andrzej Skwirczynski, Tadeusz Branicki i osoba nie rozpoznana.
Fot. Zbigniew Kaliniewicz