El Sfinge, wschodnia ¶ciana z drog± słoweńsko-włosk±
(Silvo Karo i Mauro Bole-Bubu 29 VI--10 VII 2000.
"Planinski Vestnik" 1/2001
powrót