Północny filar centralnego wierzchołka Meru z planowan± drog± Babanowa.
Fot. Walerij Babanow
wstecz(powrót)