Z przodu bracia Wojnarowiczowie -- Adam i Rudolf. W ¶rodkowym rzędzie: Małgorzata Surdel-Nykowa, Andrzej Piekarczyk, Franciszek Spytek, Jola Wojnarowiczowa, Marek Staręga, Dagobert Drost, W. Złoto¶. Górny rz±d: dwie osoby nie rozpoznane, Krzysztof Zdzitowiecki, Marek Brodzki, Janusz Kurczab, Czesław Łapiński, Ewa Pietschanka, Czesław Momatiuk, Krzysztof Berbeka, Andrzej Skwirczyński, Tadeusz Branicki i osoba nie rozpoznana.
Fot. Zbigniew Kaliniewicz