Uczestnicy wyprawy: Stoi Czesław Momatiuk. Na barierce siedz± od lewej: Krzysztof Zdzitowiecki (Pomurnik), Marek Brodzki, Dago Drost, Andrzej Skwirczyński, Jerzy Zakrzewski (Radca), Andrzej Piekarczyk, osoba nie rozpoznana, Maciej Kozłowski, Maciej Włodek (Colorado), Jan Junger (?), Jerzy Kardasz (kuzyn Momy) i Jola Wojnarowiczowa.
Zdjęcie z archiwów Janusza Kurczaba i Andrzeja Piekarczyka