Przed wymarszem do Dolinki za Mnichem. Z lewej lider wyprawy, Jerzy Zakrzewski, Czesaw Momatiuk (z kamer), Jerzy Kardasz, Jacek Hanasiewicz (z bry wgla) i Adam Wojnarowicz (z gitar).
Zdjcie z archiwum Janusza Kurczaba