Shelf Road, Kolorado
Fot. Wadysaw Janowski
wstecz(powrt)