Kozica ze zdefektowanym poroem sfotografowana w lipcu 1999 r. w skaach Beskidu.
Fot. Jan Nyka
wstecz(powrt)