Szczyt T2 6107 m z drog± próby wej¶cia lew± czę¶ci± północnej ¶ciany i punktem osi±gniętym przez dwójkę.
Fot. Andrzej Zboiński
wstecz(powrót)