Jan Jzef Szczepaski
rdo: "Odgosy" Nr. 11., 15 marca 1981 r.
wstecz(powrt)