Andrzej Skodowski -- Baron
Fot. Bogdan Jankowski
wstecz(powrt)