Z prawej Kangczendzonga Południowa (8500 m -- E. Chrobak, W. Wróż 19 V 1978), obok niej pozornie mniejsza ¦rodkowa (8500 m -- W. Brański, Z.A. Heinrich, K.W. Olech 22 V 1978). Przy lewej krawędzi turnie szczytu głównego (8586 m -- pierwsi Polacy J. Kukuczka i K. Wielicki 11 I 1986) a jeszcze dalej na lewo, nie objęty zdjęciem, Yalung Kang (8505 m), maj±cy na południowej ¶cianie piękn± polsk± drogę z jesieni 1978 roku. Ostry filar spadaj±cy ukosem z Kangczendzongi Południowej przeszli jako pierwsi Słoweńcy Andrej ©tremfelj i Marko Prezelj, którzy otrzymali za ten wyczyn pierwszy w ogóle "Złoty Czekan" GHM.
Fot. Zbigniew Staszyszyn
wstecz(powrót)