Obóz pod Civett± 1963. Z lewej Genek Chrobak, z prawej Andrzej Heinrich, siedzi Tadeusz £aukajtys. W ¶rodku dwaj wspinacze niemieccy: wyæszy wcze¶nie zgin±³ w górach, niæszy -- Reinhold Aechtner z Norymbergi -- je¼dzi³ pó¼niej na niemieckie wyprawy.
Fot. Józef Nyka
wstecz(powrót)