Krzysztof Belczyski, maj 2003.
Fot. Wadysaw Janowski
wstecz(powrt)