Grosvenor (6376 m) z drog wejcia, po lewej szczyt Jazi (Jiazi, 6540 m).
Fot. Roger Payne
wstecz(powrt)