Po³udniowa ¶ciana Shisha Pangma (8027 m). Drogi: czerwona -- polsko-szwajcarska 1990; ¿ó³ta -- planowana droga zimowego wejscia polsko-w³oskiego 2003/2004.
Fot. Monika Nyczanka (1988)
wstecz(powrót)