Członkowie tegorocznej Kapituły Kolosów tuż po obradach: od lewej Piotr Drożdż ("Góry"), Grzegorz Głazek, Janusz Czerwiński ("Poznaj ¦wiat"), kpt Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Maciej Kuczyński, Michał Gradziński, Monika Witkowska ("Gazeta Wyborcza"), Piotr Chmieliński, kpt. Wojciech Jacobson, Marek Słodownik ("Rejs"), Jacek Olszewski (Urz±d Miasta Gdyni, głosuje w sprawie nagrody im. Zawady fundowanej przez miasto), Janusz Janowski (pomysłodawca nagrody i szef MART). Na zdjęciu brakuje Wojciecha Wi¶niewskiego i Aleksandra Lwowa.
Fot. Michał Witkiewicz
wstecz(powrót)