¦ciana północno-zachodnia Baruntse (7168 m) kulminuj±ca w Baruntse Northwest (7014 m), z lewej przełęcz 6184 m i szczyt 6641 m. Linia czerwona: droga Moro, Urubki i Tassiego (czę¶ciowo także Korszunowa); zaznaczono 3 obozy. Droga zej¶cia (linia zielona) pokrywa się z drog± Holendrów z 1983 roku. Zdjęcie było publikowane na kilku włoskich, rosyjskich i anglosaskich stronach internetowych (wszędzie bez podania autora).
wstecz(powrót)