Często odwiedzane pięcio- i sze¶ciotysięczniki w okolicach Leh.
Fot. Jan Nyka
wstecz(powrót)