Bhagirathi III filar południowo-wschodni z drog± Szkotów (Bob Barton i Allen Fyffe, 27 IX -- 8 X 1982, 30 wyci±gów granitu, 2 wyci±gi łupków i 11 niełatwego lodu, 5.8, A2). Droga Holzlera biegnie sam± krawędzi± ("po ostrzu noża").
Fot. Allen Fyffe, AAJ
wstecz(powrót)