Rodzinna fotografia przed Zajazdem Jurajskim -- wyliczanie nazwisk prowadzioby zbyt daleko: rozpoznawajmy si sami!
Fot. Bogdan Jankowski
wstecz(powrt)