Od lewej: Jerzy Smela (kierowca ze Starachowic), Maciej Bernadt, Leszek Czarnecki, Ryszard Łucko¶, Krystyna Konopka -- za ni± Mirosław Kura¶, Tadeusz Wojtera -- za nim Stanisław Cholewa, Tadeusz Oczko -- za nim Janusz Chalecki, Zygmunt Kwa¶niok (jedyny uczestnik wyprawy, który już nie żyje), Paweł Pallus. Nazwisk tubylców nikt nie zapamiętał. Zdjęcie zrobił filmowiec PKF Waldemar Grodzki.
 
Pani Doktor przy pracy.
 
W drodze pod Mount Kenya: Krystyna Konopka, Janusz Chalecki, Maciek Bernadt. Fot. Mirosław Kura¶.
 
Opuszczamy rejon Kitandary: Tadeusz Oczko, Mirosław Kura¶, Krystyna Konopka, Stanisław Cholewa i Janusz Chalecki.
 
wstecz(powrót)