Widok z Doliny Ksiycowej na Licancabur i Juriques (po lewej)
wstecz(powrt)