"Fanskije Gory" 1977. Z takimi mapami ruszali wtenczas w teren, tacy jak my, inostrancy...
wstecz(powrt)