S jeszcze pikne szczyty do zdobycia: lodowa pnocna ciana dziewiczego T2 (6107 m) w Lahulu.
Fot. Wojciech Szypua
wstecz(powrt)