W trjce jest stromo i namioty stoj jeden nad drugim. Byo rzeko.
wstecz(powrt)