Tysi±cmetrowe ¶ciany Murallón z drog± Glowacza i Jaspera.
Fot. Klaus Fengler www.glowacz.de
wstecz(powrót)