Broad Peak (Falchan Kangri) od strony zachodniej. Z prawej szczyt główny (8047 m, też 8051 m), zdobyty przez Austriaków 9 czerwca 1957 r., z lewej wierzchołek ¶rodkowy (8006 m), zdobyty przez wyprawę wrocławsk± 28 lipca 1975 r. W ¶rodku przełęcz 7900 m, na której utkn±ł wyczerpany Austriak. Pierwsz± pani± na Broad Peaku była Krystyna Palmowska w r. 1983, pierwsz± próbę wej¶cia zim± przeprowadził Maciej Berbeka w 1988. Droga normalna wiedzie lodowymi polami.
Fot. Karakorum-Expedition des OeAV 1957
wstecz(powrót)