Jubilaci i ich gocie u wejcia w ferrat.
Od lewej: Micha, Baron, Iwona i Robert.
wstecz(powrt)