Peter Hargas w rozmowie z niezyjacymi juz
Witoldem H. Paryskim i Adamsem H. Carterem.
Fot. Jozef Nyka
powrot