Przeszlo 1000-metrowa Mramornaja Stiena (Marmurowa Sciana) opada w kierunku zachodnim do gornego kotla Polnocnego Inylczeka. W tyle szczyt Mramornoj Stieny 6400 m.
Fot. "Diagonalnyj Mir"
wstecz(powrot)