Wschodnia sciana El Sfinge z drogami 1) slowensko-wloska Cruz del Sur (niebieska); 2) slowenska Meche Tag Inti (czerwona)
Fot. "Planinski Vestnik 9/2001"
wstecz(powrot)