Prof. Andrzej Paczkowski, z lewej prof. Zbigniew Krawczyk,
z prawej -- rektor Wyzszej Szkoly Ekonomicznej.
Fot. Jacek Grzybowski, dyrektor Szkoly im. M. Zaruskiego
wstecz(powrot)