Uczestnicy wyprawy: Stoi Czeslaw Momatiuk. Na barierce siedza od lewej: Krzysztof Zdzitowiecki (Pomurnik), Marek Brodzki, Dago Drost, Andrzej Skwirczynski, Jerzy Zakrzewski (Radca), Andrzej Piekarczyk, osoba nie rozpoznana, Maciej Kozlowski, Maciej Wlodek (Colorado), Jan Junger (?), Jerzy Kardasz (kuzyn Momy) i Jola Wojnarowiczowa.
Zdjecie z archiwow Janusza Kurczaba i Andrzeja Piekarczyka