Po trwersowaniu Spitsbergenu -- Billefjorden w dniu 2 wrzesnia 1936. Od lewej: inz. Stefan Bernardzikiewicz, student geologii Stanislaw Siedlecki i dr Konstanty Narkiewicz-Jodko.
wstecz(powrot)