Kozica ze zdefektowanym porozem sfotografowana w lipcu 1999 r. w skalach Beskidu.
Fot. Jan Nyka
wstecz(powrot)