Jan Jozef Szczepanski
Zrodlo: "Odglosy" Nr. 11., 15 marca 1981 r.
wstecz(powrot)