Andrzej Sklodowski -- Baron
Fot. Bogdan Jankowski
wstecz(powrot)