Wyroznieni grotolazi: od lewej przedstawiciele nowosadeckiego zespolu z Jaskini Malej (zarazem trzech z ubieglorocznych szesciorga glownych laureatow): Pawel Wanczyk (czerwona kurtka), Marek Lorczyk (w kamizelce) i Czeslaw Zabrzenski (czerwona kurtka). Dalej w prawo Tomasz Fiedorowicz (w niebieskim), wyrozniony za odkrycia w Cheve w Meksyku, zarazem zeszloroczny zdobywca nagrody im. Zawady. W glebi po prawej czlonkowie Kapituly, m.in. kapitanowie Wojciech Jacobson (w okularach) i Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.
Fot. Adrian Larisz
wstecz(powrot)