Prezes Janusz Onyszkiewicz otwiera Walny Zjazd 2004.
Fot. Bogdan Jankowski
wstecz(powrt)