Zdjecie zbiorowe w dniu 28 pazdziernika 1989. U dolu siedza: Kazimierz Glazek, Wanda Rutkiewicz, Hanna Wiktorowska, Zbigniew Kowalewski, Piotr Mlotecki, Boleslaw Chwascinski i Janusz Smialek (?). W srodku pierwszego szeregu obok Andrzeja Paczkowskiego pp. Ann i Adams Carterowie, za nimi Witold H. Paryski. Na lewym skrzydle Janusz Ferenski. W gornym rzedzie m.in. Zdzislaw Kozlowski, Leszek Cichy, Waclaw Sonelski, Alek Lwow, Zdzislaw Dziedzielewicz, Julian Laszkiewicz, Wojciech Swiecicki, Ryszard Dmoch. Wszystkich osob nie sposob rozpoznac.
Fot. Kazimierz Glazek
wstecz(powrot)