Fragment 30-metrowej pionowej scianki mikstowej w drodze na szczyt z obozu III
wstecz(powrot)