W trojce jest stromo i namioty stoja jeden nad drugim. Bylo rzesko.
wstecz(powrot)