Jubilaci i ich goscie u wejscia w ferrate.
Od lewej: Michal, Baron, Iwona i Robert.
wstecz(powrot)