28 sierpnia 1964 -- na szczycie Fleischbanku po przejciu ciany. Siedz od lewej: Jan Junger, Kazimierz Gazek i Samek Skierski.
Fot. Hansjorg Munz
wstecz(powrt)