Imponuj±ca pó³nocna ¶ciana Ak Su ma ju¿ ok. 10 dróg i wariantów.
¬ród³o: Alpclub.ur.ru
wstecz(powrót)