Fragment 30-metrowej pionowej cianki mikstowej w drodze na szczyt z obozu III
wstecz(powrt)