Stawek wypełniaj±cy dno krateru Licancabur, którego głębiny zbadał amerykański płetwonurek, dr archeologii Johan Reinhard.
Fot. Jan Nyka
wstecz(powrót)