Pó³nocna ¶ciana Aksu -- 1750 m wysoko¶ci, ¶rednia stromizna 75 stopni. Planowana i zrealizowana linia drogi.
¬ród³o: www.stolby.ru.
wstecz(powrót)